^Powrót
  
  
  

Wyszukaj


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W ŁĘCZNEJ SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD TYTUŁEM:

„NASI DOMOWI ULUBIEŃCY”

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów opiekowania się zwierzętami domowymi,
 • uświadomienie dzieciom obowiązków wynikających z posiadania zwierząt w domu,
 • uwrażliwienie dzieci na złe traktowanie zwierząt: porzucanie, krzywdzenie, nieodpowiedzialność ludzi,…
 • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

WARENKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) uczęszczających do naszego przedszkola.
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
 2. Technika wykonania prac dowolna, płaska, format A4.
 3. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 4. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego nr 3 w dniach: 19.10.2020r.-30.10.2020r. do wychowawczyń grupy z zachowaniem środków ostrożności – koszulka foliowa.
  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach: 02.11.2020r.-06.11.2020r.
 5. Każda praca powinna posiadać następujące dane : imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy, oraz zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych, wg. wzoru prezentowanego poniżej:
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka……………………………………………………… dla celów konkursu "Nasi domowi ulubieńcy”, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08. 1997r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).
  Podpis rodzica……………………………………
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 7. Kryteria wyboru i oceny prac:
  Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim, wkład włożonej pracy, pomysłowość, walory artystyczne a także estetykę prezentowanych prac.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Koordynatorzy konkursu: A. Jaroszyńska, K. Korgol, I. Wójcik, M. Grosiak.
Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuje, że od dnia 05.10.2020r. dzieci przyprowadzane do przedszkola będą nadal przyjmowane od Państwa w drzwiach wejściowych przedszkola do odwołania.

W przypadku odbioru dzieci, proszę dzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, a osoba dyżurująca poprosi dziecko.

Proszę Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość
i współpracę. Razem damy radę.

Dziękuję,
Ewa Góźdź - Dyrektor PP3 Łęczna
Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci

01 września 2020r. spotkamy się w wyjątkowym czasie pandemii, dlatego wzajemne wsparcie, współpraca, na którą zawsze mogliśmy liczyć, troska i współodpowiedzialność to filary bezpieczeństwa tak ważnego dla każdej rodziny.

Serdecznie proszę, zapoznajcie się Państwo z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu, dostępnymi na naszej stronie internetowej i wypełnijcie deklarację. Po jej podpisaniu będziecie Państwo mogli wejść z dzieckiem do przedszkola zgodnie z w/w. Jedno dziecko - jeden rodzic. Bardzo proszę, rodziców dzieci na zapisanych na godzinę 8.00 o cierpliwość i zarezerwowanie sobie więcej czasu, gdyż będą Państwo mogli wchodzić do placówki z zachowaniem reżimu sanitarnego, a najwięcej dzieci zapisanych jest właśnie na w/w godzinę.

Procedura bezpieczeństwa i postępowania
na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Góźdź - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w ŁęcznejAplikacja ProteGO Safe

ProteGo Safe list MEN i GIS - pdf

www.gov.pl/web/protegosafe


Regulamin korzystania z karty magnetycznej rejestrującej rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łęcznej


 

Publikacja informacji

Informacja o miejscu opublikowania sprawozdania finansowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej za 2018 rok została zamieszczona na BIP Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.Wykaz opłat dla poszczególnych grup za miesiąc WRZESIEŃ 2020r.

 (podana kwota 'do zapłaty - razem' uwzględnia zaległości z poprzednich miesięcy)


Prosimy o dokonywanie wpłat na konto przedszkola podane niżej.

Numer konta bankowego:

77 1020 3206 0000 8902 0091 2188

    


Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.