^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci

wieku 3 – 5 lat

na rok szkolny 2020/2021

w terminie: od 2 do 13 marca 2020r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  • dzienna stawka wyżywienia- 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);
  • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku./zwalnia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH:

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 5,00 zł dziennie. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.


Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola + oświadczenia

Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego w naborze do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.