foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

 

Szanowni Państwo

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty
tj. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola,
dokument należy złożyć w dniach 30 kwietnia – 2 maja br.

 


Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci
 

wieku 3 – 5 lat
 

na rok szkolny 2018/2019


w terminie: od 1 do 30 marca 2018r.

 

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  • dzienna stawka wyżywienia- 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);
  • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku./zwolnienia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/

 

INFORMACJA DLA GRUP 5-GODZINNYCH:

  • Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,
  • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,
  • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 (zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 5,00 zł dziennie. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.

Wniosek i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


► Dokumenty do pobrania

  • Wniosek o przyjęcie dziecka pobierz
  • Zarządzenie Burmistrza Łęcznej pobierz
  • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej wraz z oświadczeniem dla rodziców/ opiekunów pobierz
  • Oświadczenie pobierz