foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2017/2018


 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci w wieku 3-5 lat

na rok szkolny 2017/2018

w terminie: od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r.

 

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

→ INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

- dzienna stawka wyżywienia - 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

- za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku.

 

→ INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,

Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4-letnich lub 5-letnich,

Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami.

 

→ INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH:

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 53) i Zespole Szkół Nr 2 ul. Jaśminowa 6. Koszt pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych to tylko dzienna stawka wyżywienia. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.


UMOWY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ ZAWIERANE PO ZAKOŃCZENIU NABORU DO PRZEDSZKOLA.

Wnioski, oświadczenia i umowa dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Dokumenty do pobrania:

 

wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola (doc)


Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Łęcznej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego w naborze do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr XXXII/169/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej