^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

„WIOSENNY KĄCIK PRZYRODY”


Kącik przyrody jest ważnym elementem dekoracyjnym i dydaktycznym w przedszkolu. Dzięki stałym zmianom w kąciku dzieci poznają pory roku, potrafią je wyróżnić i scharakteryzować. Poprzez kącik przyrody udaje się dzieciom ukazać walory estetyczne przyrody, rozwijać w nich umiejętności poznawcze, oraz kształtować opiekuńczą postawę wobec różnych roślin i środowiska. Dzięki wsparciu rodziców, w sali „Mądrych Sów” powstał „Wiosenny kącik przyrody”.

Zapraszamy do galerii…

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.