^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

GRUPA II „KUBUSIE PUCHATKI”


WIERSZ NA LISTOPAD

"KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA"

W. Bełza

Kto ty jesteś?
— Polak mały.
Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
— Mą ojczyzną.
Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
— Oddać życie.


PIOSENKA NA LISTOPAD

"OSA"

sł. Agnieszka Kornacka, muz. Miłosz Konarski

Kiedy jesteś zły jak osa,
wyrzuć swoją złość do kosza!
Ugnieć kulę bardzo mocno
i do kosza celuj prosto.
Bzz, bzz, bzz, bzz!
Bzz, bzz, bzz, bzz!
Kiedy złość cię ciągle męczy,
to tup długo, aż się zmęczysz!
Jeśli jesteś nadal zły,
pokaż, jak pies szczerzy kły.
Wrr, wrr, wrr, wrr! Wrr, wrr, wrr, wrr!
Podskocz teraz kilka razy!
Czy złość znikła z twojej twarzy?
Jeśli dalej jest przy tobie,
w inny sposób poradź sobie:
Zaśpiewaj: spokój, spokój, spokój. / 4× Uf…

Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.