^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

JAŚNIEJ, BLIŻEJ KU WIEDZY      „Jaśniej, bliżej ku wiedzy” to cykl spotkań w Bibliotece Miejskiej, w których biorą czynny udział dzieci 6-letnie z grupy V. W dniu 29 marca odbyło się już drugie spotkanie z tego cyklu. Tym razem dzieci wysłuchały prelekcji pana Eliasza W. na temat „Jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej?”. Dzieci dowiedziały się nie tylko, jak unikać zagrożeń związanych z prądem, ale mogły obserwować proste doświadczenia z energią i polem magnetycznym. Szczególne zainteresowanie wykazali w tym temacie chłopcy, którzy mieli wiele pytań do pana Eliasza.

 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.