^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Rok szkolny 2019/2020

TYDZIEŃ PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 3 W ŁĘCZNEJ

W dniach 18-22 listopada Przedszkole nr 3 w Łęcznej uroczyście świętowało 30 Rocznicę Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Ten niezwykły dokument mówi o tym, że każdemu dziecku niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa- -PRAWA DZIECKA.

W tym roku uroczystość ta została połączona z międzynarodowym projektem edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury” moduł „Mały mis i prawa dziecka” autorstwa Pani Anety Konefał oraz akcją UNICEF.

„Przedszkolaki z trójki na zakręcie” przeznaczyły cały tydzień na pogłębienie wiadomości dotyczących ich praw.

Tydzień ten był bardzo pracowity, wypełniony różnorodnymi aktywnościami: -dzieci słuchały wierszy dotyczących praw dziecka, tworzyły własne albumy ilustrujące prawa dziecka, uczestniczyły w konkursach plastycznych dotyczących praw dziecka, wzięły udział w spotkaniu z osobami, które pomogły poznać, utrwalić i zapamiętać prawa przysługujące dzieciom na całym świecie. Byli to przedstawiciele bibliotek, szpitali, policji, psychologów oraz rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

W taki sposób upłynął nam ten niezwykły tydzień, w którym zapoznawaliśmy dzieci z PRAWI DZIECKA . Składamy serdeczne podziękowania, wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do współpracy podczas organizowania uroczystości przedszkolnych. Dzisiaj, każdy przedszkolak, już wie, że przysługują mu prawa, które muszą być szanowane i przestrzegane przez dorosłych. Poprzez realizację w/w działań starałyśmy się wyposażyć dzieci we właściwy system wartości i tym samym dobrze przygotować do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia. Mamy nadzieję, że owocem naszej pracy będzie świadoma postawa dziecka względem siebie samego oraz szacunek wobec drugiego człowieka.

Koordynatorki projektu: Wioleta Ch, Ilona W, Katarzyna K - nauczycielki Przedszkola nr 3 w Łęcznej.

Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.