^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Rok szkolny 2019/2020

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - SPRAWOZDANIE

W roku szkolnym 2019/2020 nasza placówka kontynuowała realizację projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. To już czwarty rok wspaniałej, czytelniczej przygody. W I półroczu zrealizowaliśmy następujące moduły: „Czytające Przedszkolaki”, „Misiowy Wolontariat”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Bezpieczni z Małym Misiem”. W II półroczu z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez kształcenie na odległość zrealizowaliśmy moduł „Mali Przedsiębiorcy”. Praca z modułami Małego Misia pozwoliła na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, dotyczących przedszkoli. Zabawy z Małym Misiem kształtowały pozytywne postawy i wyposażały dziecko w podstawowe wiadomości dotyczące dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Mały Miś promował zdrowy styl życia w znaczący sposób rozwijając wartościowe cechy u dzieci, zapobiegając powstawaniu niepożądanych zachowań. Udział w projekcie sprzyjał rozwijaniu kreatywności dzieci i rozszerzał zakres stosowanych metod pracy. Czytelnicze spotkania wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów w czynny, niekonwencjonalny sposób. Misiowe zadania stwarzały sytuacje do różnorodnych zabaw – plastycznych, ruchowych, muzycznych, teatralnych. Jako znaczący efekt uczestnictwa w projekcie można uważać możliwość współpracy z nauczycielami z całej Polski. „Zmisiowana” nauczycielska społeczność liczy prawie 10.000 nauczycieli :)

Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” przyniosła wymierne korzyści zarówno dla dzieci, rodziców jak i przedszkola. Efektem owocnej współpracy jest CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI :) Dziękujemy wszystkim „Zmisiowanym” za zaangażowanie, pomoc, uśmiech, dobre słowo :) Mamy nadzieję, że to nie koniec czytelniczej przygody z Małym Misiem!

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.