^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

AKCJE CHARYTATYWNE I PROJEKTY EDUKACYJNE PODEJMOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU


AKCJE CHARYTATYWNE:

► „Sprzątanie Świata” – akcja dbania o przyrodę

► „Cała Polska czyta dzieciom” - propagowanie korzyści płynących z czytania książek dzieciom

► „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – włączanie się do akcji zbierania darów rzeczowych dla dzieci we współpracy z PCPR

► „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” - akcja zbierania nakrętek we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Samopomocy

► „Szlachetna paczka” – zbieranie darów we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna”

 

PROJEKTY EDUKACYJNE:

1. Międzynarodowy Projekt  Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt jest odpowiedzią̨ na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

CELE PROJEKTU:

Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski,

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci,

Poznanie historii Państwa Polskiego i symboli narodowych,

Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2018 r.

 

2. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.