Akcje podejmowane w naszym przedszkolu

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

AKCJE CHARYTATYWNE I PROJEKTY EDUKACYJNE PODEJMOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU


Akcje charytatywne:

  • „Sprzątanie Świata” – akcja dbania o przyrodę
  • „Cała Polska czyta dzieciom” - propagowanie korzyści płynących z czytania książek dzieciom
  • „Góra Grosza”- zbiórka pieniędzy na rzecz rodzinnych domów dziecka w Polsce
  • „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – włączanie się do akcji zbierania darów rzeczowych dla dzieci we współpracy z PCPR
  • „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” - akcja zbierania nakrętek we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Samopomocy
  • „Szlachetna paczka” – zbieranie darów we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna”

Projekty edukacyjne:

  • „Krecik poznaje Polskę” – ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu przybliżenie dzieciom wiedzy na temat regionu, z którego pochodzą, ukazanie jego piękna i wyjątkowości, jego dorobku kulturowego, ale także rozbudzenie zainteresowania innymi miejscami w Polsce
  • „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma „Przedszkolnego ABC” oraz patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka