^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 

OFERTA PRZEDSZKOLA NR 3
DLA RODZICÓW I DZIECI


NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA OPIEKĘ, WYCHOWANIE I NAUKĘ W ATMOSFERZE AKCEPTACJI I BEZPIECZEŃSTWA

p

 

W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OFERUJEMY ZAJĘCIA I ZABAWY:

1. Literackie:

• słuchanie i opowiadanie wierszy, opowiadań, historyjek, bajek i baśni;

• edukacja teatralna;

• kształtowanie umiejętności poprawnego i bogatego wypowiadania się;

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

2. Matematyczne:

kształtowanie umiejętności liczenia, segregowania i klasyfikowania;

rozwijanie myślenia logicznego.

3. Muzyczne:

zabawy ruchowo-rytmiczne;

śpiewanie piosenek;

grę na instrumentach perkusyjnych.

4. Plastyczno-konstrukcyjne:

rysowanie, malowanie, wycinanie;

stosowanie różnych technik plastycznych, np.: modelowanie, lepienie, wydzieranka, wycinanka, origami itp.;

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

zabawy konstrukcyjne.

5. Ruchowe:

ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu, zabawy przy muzyce;

spacery, wycieczki.

6. Wyciszające:

bajkoterapia;

muzykoterapia,

masaż relaksacyjny

 

POWYŻSZĄ OFERTĘ W RAMACH CZESNEGO UZUPEŁNIAJĄ ZAJĘCIA:

1. z języka angielskiego z lektorem (dla wszystkich dzieci 2 x w tygodniu);

2. z rytmiki (dla wszystkich dzieci 2 x w tygodniu);

3. z katechezy;

4.logopedyczne indywidualne dla dzieci objętych terapią (1 x w tygodniu);

5. z psychologiem indywidualne i grupowe (1 x w tygodniu).

 

PONADTO POSIADAMY BOGATĄ OFERTĘ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ:

1. Współpraca z lokalną społecznością:

• „Duży i mały to sportowiec doskonały” – jesteśmy organizatorami Olimpiady sportowej we współpracy z GKS Górnik ;

• „Mały czytelnik” - współpracujemy z biblioteką miejska i powiatową;

• „Mały ekolog” – współpracujemy z PGKiM;

• „Mali artyści” – współpracujemy z Centrum Kultury /konkursy, przeglądy plastyczne, muzyczne, teatralne/;

• Spotkania z Panią Alicją Barton, lubelską poetką,

• „Teatrzyk Mądrej Sowy” – zajęcia teatralne dla dzieci;

• „Mały patriota” – współpraca z Domem Tradycji Ludowej

•Uczestniczymy w akcjach charytatywnych na terenie Łęcznej:

• Pomóż dzieciom przetrwać zimę – PCPR

• Szlachetna paczka

• Nakrętka nadziei – Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy

• Kochamy zwierzęta – Animals

2. Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci.

3. Wycieczki i pikniki plenerowe: Magiczne Ogrody, Bałtów, Leonów, Serniki, Lubelski Skansen, Ogród Botaniczny;

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi: policjant, strażak, lekarz, piłkarz, kucharz, górnik, aktor, muzyk.

5. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum.

6. Spotkania artystyczne na terenie placówki: spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty regionalne.

7. Organizowanie przedstawień dla dzieci przez grupę teatralną „Nauczyciele - Dzieciom” oraz grupę teatralną „Rodzice – Dzieciom”.

8. Imprezy plenerowe: pikniki rodzinne, zawody sportowe.

9. Spotkania i dni adaptacyjne, dzięki którym dzieci przygotowywane są do pobytu w przedszkolu.

10. Dni inaczej: Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzień Dziewczynek, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka.

11. Uroczystości: Ślubowanie Przedszkolaków, Spotkanie z Mikołajem, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, spotkania wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Zakończenia Roku Przedszkolnego.

  

PRZEDSZKOLE NR 3 W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTUJE:

1. Program przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – „Kocham przedszkole” (Autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek).

2. Programy autorskie nauczycieli.

3. Program adaptacyjny dla 3 latków.

4. Akademia Aquafresh - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej koncentrujący się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Kubusiowi Przyjaciele Natury- ogólnopolski program ekologiczny dla przedszkoli.

6. Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Mamo, tato wolę wodę - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej.

8. Cała Polska czyta dzieciom

9. Dar zabawy – program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie F.W. Froebla

  

METODY I FORMY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU PRZEZ NAUCZYCIELI:

W naszej pracy opieramy się na programach i metodach wspomagających takich jak:

• metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
• metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
• pedagogika zabawy Klanza
• metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• kinezjologia edukacyjna - „Gimnastyka mózgu” G. i P. Dennisonów
|
• metody aktywizujące: drama, burza mózgów, pantomima.

Nauczyciel przy wyborze metody pracy kieruje się indywidualnymi możliwościami rozwojowymi dziecka, skutecznością, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

Preferowaną formą pracy w naszym przedszkolu jest wszechstronna aktywność dziecka, umożliwiająca mu decydowanie i dokonywanie wyboru.

 

RODZICOM OFERUJEMY:

Spotkania organizacyjno - informacyjne w grupach z nauczycielami, z panią dyrektor.

Spotkania indywidualne w celu wymiany informacji na temat wychowanków.

Stały kontakt z logopeda i psychologiem.

Zajęcia i warsztaty otwarte.

Spotkania i dni adaptacyjne .

Imprezy integracyjne: Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka.

Uczestniczenie w Balu Karnawałowym oraz w Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

Stały dostęp do ogłoszeń na temat aktualności z pracy naszej placówki w postaci kącika dla rodziców, strony internetowej /galeria wydarzeń dla każdej grupy/ .

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.