Oferta edukacyjna

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

 

OFERTA PRZEDSZKOLA NR 3

DLA RODZICÓW I DZIECI


 

 

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 

p

 

W ramach realizacji podstawy programowej oferujemy zajęcia i zabawy:

 1. Literackie:
 • słuchanie i opowiadanie wierszy, opowiadań, historyjek, bajek i baśni;
 • edukacja teatralna;
 • kształtowanie umiejętności poprawnego i bogatego wypowiadania się;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 1. Matematyczne:
 • kształtowanie umiejętności liczenia, segregowania i klasyfikowania;
 • rozwijanie myślenia logicznego.
 1. Muzyczne:
 • zabawy ruchowo-rytmiczne;
 • śpiewanie piosenek;
 • grę na instrumentach perkusyjnych.
 1. Plastyczno-konstrukcyjne:
 • rysowanie, malowanie, wycinanie;
 • stosowanie różnych technik plastycznych, np.: modelowanie, lepienie, wydzieranka, wycinanka, origami itp.;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zabawy konstrukcyjne.
 1. Ruchowe:
 • ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu, zabawy przy muzyce;
 • spacery, wycieczki.
 1. Wyciszające:
 • bajkoterapia;
 • muzykoterapia,
 • masaż relaksacyjny

p

 

Powyższą ofertę w ramach czesnego uzupełniają zajęcia:

 1. z języka angielskiego z lektorem (dla wszystkich dzieci 2 x w tygodniu);
 2. z rytmiki (dla wszystkich dzieci 2 x w tygodniu);
 3. z katechezy;
  1. logopedyczne indywidualne dla dzieci objętych terapią (1 x w tygodniu);
  2. zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe (1 x w tygodniu).

 

p

 

 

Ponadto posiadamy bogatą ofertę imprez, uroczystości i spotkań:

 1. Współpraca z lokalną społecznością:
 • „Duży i mały to sportowiec doskonały” – jesteśmy organizatorami Olimpiady sportowej we współpracy z GKS Górnik ;
 • „Mały czytelnik” - współpracujemy z biblioteką miejska i powiatową;
 • „Mały ekolog” – współpracujemy z PGKiM;
 • „Mali artyści” – współpracujemy z Centrum Kultury /konkursy, przeglądy plastyczne, muzyczne, teatralne/;
 • Spotkania z Panią Alicją Barton, lubelską poetką,
 • „Teatrzyk Mądrej Sowy” – zajęcia teatralne dla dzieci;
 • „Mały patriota” – współpraca z Domem Tradycji Ludowej
 • Uczestniczymy w akcjach charytatywnych na terenie Łęcznej:

- Pomóż dzieciom przetrwać zimę – PCPR

- Góra Grosza

- Szlachetna paczka

- Mikołaj dla Domu Dziecka w Kijanach

- Nakrętka nadziei – Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy

- Kochamy zwierzęta - Animals

 1. Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci.
 2. Wycieczki i pikniki plenerowe: Magiczne Ogrody, Bałtów, Leonów, Serniki, Lubelski Skansen, Ogród Botaniczny
 3. Spotkania z ciekawymi ludźmi: policjant, strażak, lekarz, piłkarz, kucharz, górnik, aktor, muzyk.
 4. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum.
 5. Spotkania artystyczne na terenie placówki: spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty regionalne.
  1. Organizowanie przedstawień dla dzieci przez grupę teatralną „Nauczyciele dzieciom”.
  2. Imprezy plenerowe: pikniki rodzinne, zawody sportowe.
   1. Spotkania i dni adaptacyjne, dzięki którym dzieci przygotowywane są do pobytu w przedszkolu.
   2. Dni inaczej: Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzień Dziewczynek, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka.
   3. Uroczystości: Ślubowanie Przedszkolaków, Spotkanie z Mikołajem, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, spotkania wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Zakończenia Roku Przedszkolnego.

 

p

 

 

Przedszkole nr 3 w swojej pracy wykorzystuje:

 1. Programprzedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – „Nasze przedszkole” (Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska).
 2. Poznaję świat i ludzi – autorski program edukacji moralno-społecznej
  1. Program adaptacyjny dla 3 latków
  2. Program Wychowawczy Przedszkola nr3
  3. Akademia Aquafresh - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej koncentrujący się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
  4. Kubusiowi Przyjaciele Natury- ogólnopolski program ekologiczny dla przedszkoli.
  5. Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  6. Mamo, tato wolę wodę - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej.
  7. Cała Polska czyta dzieciom
  8. Dar zabawy – program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie F.W. Froebla

 

p

 

 

Metody i formy pracy stosowane w naszym przedszkolu przez nauczycieli:

W naszej pracy opieramy się na programach i metodach wspomagających takich jak:

• metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
• metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
• pedagogika zabawy Klanza
• metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof.  

E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• kinezjologia edukacyjna
- „Gimnastyka mózgu” G. i P. Dennisonów

• metody aktywizujące: drama, burza mózgów, pantomima.

Nauczyciel przy wyborze metody pracy kieruje się indywidualnymi możliwościami rozwojowymi dziecka, skutecznością, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

Preferowaną formą pracy w naszym przedszkolu jest wszechstronna aktywność dziecka, umożliwiająca mu decydowanie i dokonywanie wyboru.

 

p

 

 

Rodzicom oferujemy:

 • Spotkania organizacyjno- informacyjne w grupach z nauczycielami, z panią dyrektor.
 • Spotkania indywidualne w celu wymiany informacji na temat wychowanków.
 • Stały kontakt z logopeda i psychologiem.
 • Zajęcia i warsztaty otwarte.
 • Spotkania i dni adaptacyjne .
 • Imprezy integracyjne: Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka.
 • Uczestniczenie w Balu Karnawałowym oraz w Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.
 • Stały dostęp do ogłoszeń na temat aktualności z pracy naszej placówki w postaci kącika dla rodziców, strony internetowej /galeria wydarzeń dla każdej grupy/ .