^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 NA ROK SZKOLNY 2019/2020


„NAWET MAŁE SMYKI, LUBIĄ UCZYĆ SIĘ MATEMATYKI” – EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wiek przedszkolny jest szczególnym okresem w rozwoju dziecka ze względu na sposób, w jaki ujmuje ono rzeczywistość. Odbywa się to głównie przez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się.  Następuje w tym okresie znaczny postęp w rozwoju umysłowym dziecka. Z tego powodu właśnie przedszkole odgrywa znaczącą rolę w nabywaniu kompetencji matematycznych przez dzieci, ponieważ edukacja matematyczna  w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia, których dochodzą poprzez samodzielne działanie. Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy dostrzegać w sposób szeroki. Musi być ona połączona z intensywnym rozwojem mowy, myślenia, z rozwojem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Istotna jest także świadomość tego, w jaki sposób dzieci się uczą. Nie należy dzieci uczyć przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie, tłumaczenie, opowiadanie. Najważniejsze są w edukacji matematycznej osobiste doświadczenia dziecka. One rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności. W trakcie tych doświadczeń dziecko musi mówić. Nazywanie przedmiotów oraz wykonywanych czynności sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzegać to, co ważne.


CEL GŁÓWNY: Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

CELE OGÓLNE:

 • Wprowadzenie dzieci do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej w przedszkolu.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej z wykorzystaniem elementów kodowania.
 • Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.
 • Stwarzanie warunków do edukacji matematycznej, aby stała się ona skuteczna i przyjazna dla dziecka.
 • Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci przez kształcenie ich uzdolnień matematycznych.
 • Uruchamianie pokładów kreatywności drzemiących w dziecku.
 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych: stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • Kształtuje umiejętności liczenia, porównywania, odwzorowywania.
 • Rozwija poczucie własnej wartości oraz odwagi.
 • Rozbudza dziecięcą aktywność i samodzielność poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej z elementem kodowania.
 • Kształtuje umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształci odporność emocjonalną, konieczną do zdobycia się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych i pełnych napięć.
 • Wspiera dzieci zdolne w rozwijaniu ich zainteresowań oraz dzieci mające trudności w uczeniu się matematyki.
 • Doskonali edukację matematyczną w wieku przedszkolnym.

Nie ma dzieci, które rozumują źle. Rozumują kategoriami, jakie są dostępne na ich poziomie rozwoju. Każdemu dziecku trzeba stworzyć wiele doświadczeń matematycznych oraz dostosować tempo pracy do jego umiejętności.

Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.