Koncepcja rozwoju placówki na rok szkolny 2017/2018

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

 

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 NA ROK SZKOLNY 2017/2018


ZDROWY POCZĄTEK – edukacja zdrowotna

Żyjemy w czasach, w których niezwykle ważne stało się przygotowanie młodego pokolenia do życia w zmieniającym się świecie. Głównym czynnikiem potrzebnym człowiekowi do realizacji różnych życiowych planów jest zdrowie. To dzięki zdrowiu możemy pokonywać liczne problemy dnia codziennego, możemy się kształcić, pracować i cieszyć się życiem.

Dzisiejsze życie niesie ze sobą wiele zagrożeń, które mają wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Do najbardziej niebezpiecznych należą: złe nawyki żywieniowe, długie przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, częste przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem, zastąpienie spacerów wycieczkami samochodowymi.

Tryb życia ludzi dorosłych rzutuje w bardzo dużym stopniu na dzieci. Często w rodzinach przekazywane są nieprawidłowe wzorce postępowania, do których należy zaliczyć: nałogi, bierny wypoczynek, niechęć do ruchu, brak kontaktu z przyrodą. Mamy też do czynienia z wieloma zaniedbaniami związanymi z żywieniem (nadmierne spożywanie słodyczy, chipsów) i bezpieczeństwem. Młode pokolenia biją rekordy pod względem wad postawy, otyłości i nadpobudliwości.

Zatem okres przedszkolny jest czasem szczególnie wdzięcznym do systematycznego wdrażania zagadnień promujących zdrowie.

Aktywne postawy wobec zdrowia mogą być kształtowane u dzieci od wczesnego dzieciństwa. Działanie nauczycieli i rodziców w tym zakresie musi być zintegrowane i zgodne. Jego celem jest stworzenie w przedszkolu i domu właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Praca nad zdrowiem dzieci ma charakter pedagogiczny, dąży bowiem  do wykształcenia trwałych nawyków kulturalno-higienicznych i odpowiednich postaw wobec zdrowia.

Cel główny :

  • wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka w bezpiecznym środowisku.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych;
  • propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego);
  • kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym;
  • wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu;
  • kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności;
  • ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy – korzystanie z opieki zdrowotnej;
  • kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.