^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Pomoc logopedyczno-psychologiczna

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi

mgr Agnieszka Dybich.

Odbywają się one w poniedziałki w godz. 8.00 - 13.00

Podczas zajęć logopedycznych:

• kształtujemy prawidłowy tor oddechowy (wydłużanie fazy wydechowej)

• usprawniamy aparat artykulacyjny

• kształtujemy prawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego

• rozwijamy słuch

• wzbogacamy słownictwo

• rozwijamy umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

• rozwijamy umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych

• uzyskujemy prawidłową artykulację głosek

• kształtujemy swobodne wypowiedzi dziecka

• przeciwdziałamy wadom wymowy, prowadząc zajęcia profilaktyczne

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w parach, małych zespołach, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń wymowy.

Zajęcia przebiegają w radosnej atmosferze, przybierają formę zabawy. Każde dziecko ma założony zeszyt do ćwiczeń w domu, który jest łącznikiem między rodzicem a logopedą – pomaga być w stałym kontakcie.

Przed wejściem do gabinetu znajduje się tablica, na której można znaleźć ciekawostki dotyczące rozwoju mowy. Będą pojawiały się na niej informacje z zakresu stymulacji rozwoju mowy oraz profilaktyki, czyli zapobieganiu wadom wymowy.

Zamieszczane będą również prace dzieci, które powstały podczas wspólnych ćwiczeń.

Drodzy Rodzice!
Pamiętajcie, że istotnym elementem terapii logopedycznej jesteście – WY.

Bez Waszej pomocy, systematycznych ćwiczeń, bycia w ciągłym kontakcie ze mną, prób motywowania dziecka i wspierania go, spotkania z logopedą nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Zachęcam do współpracy!

Życzę wielu sukcesów!

Agnieszka Dybich


Kiedy do logopedy? Gdy dziecko:


nie gaworzy,

roczne nie wypowiada sylab,

podejrzewamy, że nie rozumie naszych poleceń,

2-latek nie wypowiada prostych słów (mama, baba, tata, dada...),

3-latek nie buduje zdań,

4-latek formułuje jedynie zdania proste, równoważniki zdań, wypowiada zaledwie proste słowa, zniekształca wyrazy,

znacznie odstaje w rozwoju mowy od rówieśników, izoluje się, niechętnie bawi się z dziećmi,

w wieku 4 lat mówi niepłynnie, zacina się, powtarza sylaby,

nawykowo oddycha buzią,

podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,

4-latek nie wypowiada głosek k, g, l, ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz,

5-latek nie wypowiada l (np. nadal zastępuje przez j) albo nie wypowiada s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, k, g,

6-latek nie wypowiada sz, ż, cz, dż oraz r

gdy mamy wątpliwości, czy dziecko słyszy.

Psycholog - mgr Patrycja Słomiany

Zadaniem psychologa jest wspieranie rozwoju dzieci, rozpoznawanie ich potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb, a także dbanie o rozwój emocjonalno-społeczny dzieci.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne obejmują sferę emocjonalną i poznawczą, natomiast zajęcia zespołowe mają na celu m. in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, naukę wyrażania i nazywania podstawowych emocji.

Zajęcia z psychologiem odbywają się w każdą środę

w godzinach 8:00 – 12:00.

Od 8:00 do 9:00 odbywają się konsultacje dla rodziców.

Serdecznie zapraszam

ZABAWY LOGOPEDYCZNE


Poniżej kilka pomysłów na domowe zabawy z wykorzystaniem zabawek i książeczek z dziecięcego pokoju, zwykłych dostępnych materiałów i przyborów.

Czytaj więcej: Zabawy logopedyczne

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO PRACY W DOMU - EMOCJE


W związku z tą trudną dla Nas wszystkich sytuacją, przesyłam dla Waszych kochanych Pociech, ale również i dla Was Rodzice, żeby ten czas spędzić wspólnie- materiały edukacyjne do pracy w domu- jak wiadomo sfera emocjonalna dziecka jest bardzo ważna, zwłaszcza teraz, dlatego też propozycje zabaw, ćwiczeń na najbliższy tydzień będą dotyczyć emocji.

Czytaj więcej: Materiały edukacyjne do pracy w domu - emocje

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH


W związku z zaistniałą sytuacją i niemożnością odbywania zajęć w trybie stacjonarnym, zachęcam rodziców do wsparcia logopedycznego swoich dzieci z wykorzystaniem poniższych propozycji. W każdym tygodniu będę zamieszczała nowy materiał o tematyce logopedycznej.

Czytaj więcej: Propozycje ćwiczeń logopedycznych

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.