Wizja absolwenta

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

Wizja absolwenta


Nasze dziecko:

  • nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
  • jest aktywne, sprawne i pracowite
  • jest radosne, otwarte na innych
  • kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione
  • jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność
  • rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w działaniu
  • szanuje środowisko przyrodnicze
  • potrafi korzystać z dóbr kultury
  • kocha swoją rodzinę, swoją małą ojczyznę i swój kraj
  • rozumie pojęcie człowieka Europy i Świata