foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

Kalendarium Uroczystości Przedszkolnych 2017/2018
w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Łęcznej


Temat

Termin

Osoba odpowiedzialna

„Uroczystość 78 rocznicy bitwy o most lubelski w Łęcznej”

20.09.2017r.

dzieci i wychowawczynie grupy V

„Dzień Chłopaka” - zabawy, niespodzianki i życzenia wg pomysłu poszczególnych grup;

30 września 2017

wychowawczynie poszczególnych grup

„Dzień Edukacji” - montaż słowno-muzyczny prezentowany przez wszystkie dzieci

13 października
2017

wychowawczynie poszczególnych grup
Rada Rodziców

Zabawa Andrzejkowa

- zorganizowanie zabawy tanecznej z prezentacją tradycji ludowych i słodkim poczęstunkiem

Listopad 2017

wychowawczynie poszczególnych grup

Barbórka

- spotkanie z górnikami kopalni w Bogdance,

- montaż słowno-muzyczny prezentowany przez wszystkie dzieci

Grudzień
2017

dyrektor,

wychowawczynie poszczególnych grup

Spotkanie ze św. Mikołajem

przywitanie dzieci i rodziców

Grudzień
2017

dyrektor

Jasełka i wieczór wigilijny

- prezentacja tradycyjnych jasełek oraz spotkanie wigilijne wszystkich pracowników i zaproszonych gości,

Grudzień
2017

dyrektor,

Rada Rodziców,

wychowawczynie 5-latków

Zabawa choinkowa

- bal przebierańców, kultywowanie tradycji karnawałowej,

Styczeń
2018

dyrektor,
wychowawczynie poszczególnych grup,

Dzień Babci i Dziadka

- spotkanie z zaproszonymi gośćmi, wręczenie upominków i złożenie życzeń,

Styczeń 2018

dyrektor,

wychowawczynie poszczególnych grup,

Dzień Życzliwości - Walentynki

zabawy, niespodzianki i życzenia wg. pomysłu poszczególnych grup;

Luty 2018

wychowawczynie poszczególnych grup

Święto wszystkich pań i dziewczynek

- zabawy, niespodzianki i życzenia wg. pomysłu poszczególnych grup

Marzec 2018

wychowawczynie poszczególnych grup

Przywitanie wiosny

  • montaż słowno- muzyczny prezentowany przez wszystkie dzieci ,

Marzec 2018

dyrektor,
wychowawczynie poszczególnych grup,

Spotkanie Wielkanocne - prezentacja tradycji wielkanocnych, spotkanie wszystkich pracowników i zaproszonych gości,

Święto Ziemi

porządkowanie terenu wokół placówki,

sadzenie krzewów ni kwiatów na rabatach

Marzec 2018
Kwiecień 2018

dyrektor

Rada Rodziców

wychowawczynie 5-latków

dyrektor,

wychowawczynie poszczególnych grup,

rodzice dzieci

Święto Rodzin

-wspólne spotkanie rodzin z poszczególnych grup,

- grillowanie lub słodki poczęstunek,

- montaż słowno-muzyczny prezentowany przez dzieci ,

-wspólne zabawy integracyjne,

Maj 2018

dyrektor,

wychowawczynie poszczególnych grup,

rodzice dzieci,

Wyjazd do teatru muzycznego w Lublinie

 

Czerwiec 2018

dyrektor,

wychowawczynie poszczególnych grup,

rodzice dzieci,

Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa - impreza sportowa integrująca społeczność przedszkolną i lokalną

Czerwiec 2018

dyrektor,

„Górnik Łęczna” SA

„GKS Górnik Łęczna”

wychowawczynie poszczególnych grup,

rodzice dzieci,

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego- montaż słowno- muzyczny

Czerwiec
2018

dzieci
wychowawczynie 5 - latków,

dyrektor,

rodzice dzieci