WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

 

 

Dnia 09.01.2013r. o godzinie 13.00 w Centrum Kultury w Łęcznej odbyło się otwarcie wystawy XVII Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia na ziemi łęczyńskiej”. W konkursie udział wzięło 189 uczniów z 21 placówek oświatowych i kulturalnych  z Powiatu Łęczyńskiego. Spośród wielu dzieci, które przygotowały prace na ten konkurs, jurorzy nagrodzili wyróżnieniem w kategorii „przedszkola” pracę Aleksandry Z. z grupy Mądre Sowy, której wychowawczyniami są mgr Ilona W. i mgr Urszula Sz. Wszystkie prace, które zostały zgromadzone na wystawie pokonkursowej z zaciekawieniem podziwiały dzieci i przybyli goście. Naszej Oli oraz wszystkim młodym artystom życzymy dalszych sukcesów.