^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

I GRUPA "MALEŃSTWA"

ŁĘCZNA - MOJE MIASTO

W codziennej pracy z dziećmi zaobserwowałyśmy ich naturalną ciekawość poznania świata, zarówno najbliższego otoczenia, jak i dalszego, jakim jest miasto w którym żyją. Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko uczy się mówić, nawiązywać kontakty społeczne, poszerza wiedzę o świecie, kształtuje obraz własnej osoby. Tutaj tworzy się atmosferę zabawy, radosnego współdziałania, rozwoju wrażliwości, zainteresowań i wyobraźni dzieci. Charakterystyczną cechą dziecka w wieku przedszkolnym jest jego spontaniczna ciekawość, ale też szukanie sposobów na zaspokojenie jej. Dzieci szybko uczą się poprzez bezpośrednią obserwacje i praktyczne działanie. Chciałyśmy dać im możliwość lepszego, bezpiecznego poznania bliskiego środowiska, w którym żyją. W związku z tym przeprowadziłam zajęcia, które przybliży dzieciom miasto rodzinne, kulturę, ważne instytucje oraz herb Łęcznej.

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.