^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 

 

ŁĘCZNA, MOJE MIASTO – ZAJĘCIA OTWARTE

 

Tradycją jest, że organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców. Tym razem 23.04.2015r. rodzice dzieci z grupy V zostali zaproszeni na zajęcia o tematyce patriotycznej. Na początku dzieci pochwaliły się wiadomościami o Polsce - naszej ojczyźnie. Wszystkie dobrze wiedzą, że Warszawa jest stolicą Polski, a największa rzeka to Wisła. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, potrafiły zaznaczyć na zarysie mapy naszego kraju najważniejsze nazwy miast i rzek. Pięknie odszukiwały napisy, niektóre potrafiły odczytać. Dzieci mają również wiele wiadomości o naszym mieście Łęcznej. Różnych ciekawostek dowiedziały się też podczas zajęć otwartych. Nie zabrakło wspólnej zabawy z chustą animacyjną. Uwieńczeniem zajęć były wspólne prace plastyczne, gdzie dzieci rysowały ze swoimi rodzicami nasze miasto. Powstało wiele ciekawych prac malowanych różnymi technikami; farby, kredki, pastele i węgiel. Wspólne zajęcia dzieci z rodzicami są zawsze wielką radością dla wszystkich. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w bibliotece miejskiej na ul. Obrońców Pokoju. Wystawę zorganizuje nam 07.05.2015r. pani Monika z biblioteki, z którą nasza grupa współpracuje cały rok. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.