^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

POZNAJEMY ZAWODY


 

W celu poznania różnych zawodów stworzyliśmy takie sytuacje edukacyjne, które umożliwiły Tygryskom bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym. Przedszkolaki obserwowały pracę fryzjera i sprzedawcy. Przybliżając dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów uświadamiamy znaczenie pracy w życiu człowieka, wyrabiamy etos pracy.

 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.