^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO!

 


Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zapraszanych do przedszkola gości.

Nauczycielki codziennie czytają dzieciom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila przedszkolakom pobyt w przedszkolu. W naszej grupie zaproszeni goście, którymi są rodzice naszych wychowanków, poprzez czytanie bajek będą zachęcać najmłodszych do sięgania po książki.
W listopadzie i grudniu z zaproszonych rodziców były mama Hani, pani Ania, która zasłuchanym dzieciom przeczytała jedną książeczkę z ulubionej przez córkę serii i mama Lenki W., która zachęcała dzieci, aby poprosiły swoich rodziców o codzienne wieczorne czytanie bajek do snu, tak jak właśnie ona czyni.
Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, intymności, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.

 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.