^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE


 

„Króliczki” z panią Moniką przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Pocztówkowe Przedszkole”. Ideą wiodącą programu jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie papierowej. Głównym celem, jest wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolami z całej Polski, nawiązanie kontaktu z innymi placówkami oświatowymi, zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz promowanie własnego regionu i przedszkola. Często zapominamy o tym jak wiele daje pisanie listów, które nie tylko ćwiczy wyobraźnię, ale także rozwija kreatywność. Pierwsze listy wysyłamy i pocztówki ozdabiamy. Pozdrawiamy naszych nowych przyjaciół.

 

 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.