^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

LUDZIE Z PASJĄ – CYKL SPOTKAŃ


W dniu 03.02. 2017r. w ramach realizacji w/w projektu odbyło się spotkanie z artystą malarzem p. Wiesławem Duchowskim, który po przejściu na emeryturę poświęcił się malowaniu.

Chcemy serdecznie podziękować naszemu artyście za zaprezentowanie i podarowanie  dzieciom z naszego przedszkola swoich prac oraz zaprezentowanie narzędzi, którymi się posługuje wykonując swoje dzieła.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie i życzymy p. Wiesławowi rozwijania swojej pasji.

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.