^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

SPOTKANIE Z POETKĄ PANIĄ ALICJĄ BARTON10 listopada 2011 roku w naszym przedszkolu gościliśmy Panią Alicję Barton. Było to kolejne spotkanie z poetką, która dostarczyła nam wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Pani Ala zabrała nas w podróż dookoła świata. Przekonała się, że przedszkolaki mają bogaty zasób wiedzy na temat zabytków i przyrody charakterystycznych dla różnych kontynentów. Nie zabrakło także piosenek, które dla nas śpiewała pani Alicja. Na koniec dzieci mogły kupić książeczki autorstwa Pani Barton. Okazały w ten sposób swoje wielki serce dla potrzebujących i chorych. Czekamy teraz na kolejne spotkanie, nowe wiersze i bajki.

 


Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.