^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

AKCJA – OPATRUNEK NA RATUNEK


Po raz pierwszy w naszym przedszkolu została przeprowadzona akcja „Opatrunek na ratunek" organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Zbiórka darów trwała w okresie od 13-24.03. 2017 r. Zebrane środki opatrunkowe zostaną przesłane do siedziby Fundacji w Poznaniu, a następnie do szpitali misyjnych w Afryce. Świadomość pomocy osobom potrzebującym jest największą nagrodą za udział w akcji. Dyrektor Przedszkola i koordynator akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom - dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola, którzy przyczynili się do zebrania darów.

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.