^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

OFERTA PRZEDSZKOLA NR 3
DLA RODZICÓW I DZIECI


NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA OPIEKĘ,
WYCHOWANIE I NAUKĘ W ATMOSFERZE AKCEPTACJI I BEZPIECZEŃSTWA

p

 

W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OFERUJEMY ZAJĘCIA I ZABAWY:

 1. Literackie:
  • słuchanie i opowiadanie wierszy, opowiadań, historyjek, bajek i baśni;
  • edukacja teatralna;
  • kształtowanie umiejętności poprawnego i bogatego wypowiadania się;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 2. Matematyczne:
  • kształtowanie umiejętności liczenia, segregowania i klasyfikowania;
  • rozwijanie myślenia logicznego.
 3. Muzyczne:
  • zabawy ruchowo-rytmiczne;
  • śpiewanie piosenek;
  • grę na instrumentach perkusyjnych.
 4. Plastyczno-konstrukcyjne:
  • rysowanie, malowanie, wycinanie;
  • stosowanie różnych technik plastycznych, np.: modelowanie, lepienie, wydzieranka, wycinanka, origami itp.;
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • zabawy konstrukcyjne.
 5. Ruchowe:
  • ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu, zabawy przy muzyce;
  • spacery, wycieczki.
 6. Wyciszające:
  • bajkoterapia;
  • muzykoterapia,
  • masaż relaksacyjny

POWYŻSZĄ OFERTĘ W RAMACH CZESNEGO UZUPEŁNIAJĄ ZAJĘCIA:

 1. z języka angielskiego z lektorem (dla wszystkich dzieci 2 x w tygodniu);
 2. z rytmiki (dla wszystkich dzieci 2 x w tygodniu);
 3. z katechezy;
 4. logopedyczne indywidualne dla dzieci objętych terapią (1 x w tygodniu);
 5. z psychologiem indywidualne i grupowe (1 x w tygodniu).

PONADTO POSIADAMY BOGATĄ OFERTĘ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ:

 1. Współpraca z lokalną społecznością:
  • „Duży i mały to sportowiec doskonały” – jesteśmy organizatorami Olimpiady sportowej we współpracy z GKS Górnik;
  • „W krainie pluszowego misia” – jesteśmy organizatorami Międzyprzedszkolnego Przeglądu Poezji Dziecięcej we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta, Filia nr 2
  • „Koszyk z książkami” – współpracujemy z biblioteką miejską i powiatową;
  • „Mały ekolog” – współpracujemy z PGKiM;
  • „Mali artyści” – współpracujemy z Centrum Kultury /konkursy, przeglądy plastyczne, muzyczne, teatralne/;
  • „Mały patriota” – współpraca z Domem Tradycji Ludowej.
  Uczestniczymy w akcjach charytatywnych na terenie Łęcznej:
  • „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – PCPR;
  • „Szlachetna paczka” projekt społeczny oparty na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami;
  • „Nakrętka nadziei” – Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy;
  • „Pełna miska dla schroniska” – schronisko w Nowodworze koło Lubartowa.
 2. Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci.
 3. Wycieczki i pikniki plenerowe: Magiczne Ogrody, Bałtów, Leonów, Serniki, Lubelski Skansen, Ogród Botaniczny;
 4. Spotkania z ciekawymi ludźmi: policjant, strażak, lekarz, piłkarz, kucharz, górnik, aktor, muzyk.
 5. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum.
 6. Spotkania artystyczne na terenie placówki: spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty regionalne.
 7. Imprezy plenerowe: pikniki rodzinne, zawody sportowe.
 8. Spotkania i dni adaptacyjne, dzięki którym dzieci przygotowywane są do pobytu w przedszkolu.
 9. Dni inaczej: Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzień Dziewczynek, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, kalendarz dni nietypowych np. Dzień postaci z bajek, Dzień Kropki, Dzień Jeża.
 10. Uroczystości: Ślubowanie Przedszkolaków, Spotkanie z Mikołajem, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, spotkania wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Zakończenia Roku Przedszkolnego.

PRZEDSZKOLE NR 3 W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTUJE:

 1. Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo, Mac Edukacja, wspomagający rozwój aktywności dzieci.
 2. Programy autorskie nauczycieli.
 3. Program adaptacyjny dla dzieci 3 - letnich.
 4. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program ekologiczny dla przedszkoli.
 5. „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. „Cała Polska czyta dzieciom” kampania społeczna krzewiąca czytelnictwo i promująca wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży.
 7. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.
 8. „Dar zabawy” – program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie F.W. Froebla

METODY I FORMY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU PRZEZ NAUCZYCIELI:

W naszej pracy opieramy się na programach i metodach wspomagających takich jak:

 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • pedagogika zabawy Klanza
 • metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • kinezjologia edukacyjna - „Gimnastyka mózgu” G. i P. Dennisonów
 • metody aktywizujące: drama, burza mózgów, pantomima.

Nauczyciel przy wyborze metody pracy kieruje się indywidualnymi możliwościami rozwojowymi dziecka, skutecznością, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

Preferowaną formą pracy w naszym przedszkolu jest wszechstronna aktywność dziecka, umożliwiająca mu decydowanie i dokonywanie wyboru.

RODZICOM OFERUJEMY:

 • Spotkania organizacyjno – informacyjne w grupach z nauczycielami, z panią dyrektor.
 • Konsultacje indywidualne w celu wymiany informacji na temat wychowanków.
 • Stały kontakt z logopeda i psychologiem.
 • Zajęcia i warsztaty otwarte.
 • Spotkania i dni adaptacyjne.
 • Imprezy integracyjne: Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka.
 • Uczestniczenie w Balu Karnawałowym oraz w Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.
 • Stały dostęp do ogłoszeń na temat aktualności z pracy naszej placówki w postaci kącika dla rodziców, strony internetowej www.przedszkolenr3.leczna.pl
Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.