^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 NA ROK SZKOLNY 2020/2021


„WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM – WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się ze znajomością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.

Wartości wynosimy przede wszystkim z domu, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu, rozszerzaniu i utrwalaniu.

W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności. Tutaj uczą się przestrzegać zasad, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne oraz dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka.

System Wartości Przedszkola nr 3 W Łęcznej, powstał z myślą o potrzebach naszych przedszkolaków, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w placówce.

Z wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na podejmowanie decyzji w późniejszym wieku.

W naszym przedszkolu za najważniejsze wartości uznano:

  • Bezpieczeństwo
  • Zgoda w grupie rówieśniczej
  • Koleżeństwo
  • Kultura bycia
  • Rodzina
  • Zdrowie
  • Patriotyzm
Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.